Get Adobe Flash player
STRONA GŁÓWNA Gdańsk

przewodnik po Gdańsku - Marian Fifielski

Przewodnik po Gdańsku

Marian FifielskiFifiTravel

 

Jest przewodnikiem turystycznym po Trójmieście i członkiem Przewodnickiej Komisji Egzaminacyjnej przy Urzędzie Marszałkowskim woj. pomorskiego. Od 1985 roku oprowadza gości krajowych oraz turystów niemieckich (młodzież, przedstawicieli biznesu i polityki). Wielokrotnie organizował kursy dla kandydatów na przewodników turystycznych. Z historii Gdańska szczególnie interesuje się okresem Wolnego Miasta Gdańska.

Jest także pilotem wycieczek. Specjalizuje się w pilotażu grup niemieckich po Polsce (Pojezierze Zachodniopomorskie, Kaszuby, Mazury) oraz za granicą (Okręg Królewiecki, kraje nadbałtyckie i St. Petersburg).  Prowadzi biuro turystyczne Fifi Travel http://fifitravel.pl/. Marian Fifielski udzielał wywiadów w telewizji, prasie polskiej  i niemieckiej. Obecnie pisze również dla Fotoeskapady.pl.

Gdańsk

Gdańsk - Twierdza WisłoujścieTwierdza Wisłoujście

Turyści którzy przyjeżdżają do „Grodu nad Motławą” i decydują się na zwiedzanie jedynie „gdańskiej starówki”, bez przejażdżki po porcie, nie zobaczą jednego z najbardziej atrakcyjnych zabytków Gdańska – Twierdzy Wisłoujście.

Ta starodawna warownia strzegła od najdawniejszych czasów miasta od strony morza. Na przestrzeni dziejów była wielokrotnie przebudowywana.

Początki jej istnienia sięgają zamierzchłych czasów. W dawnych dokumentach wspomina się drewnianą fortyfikację, której konstrukcja była wielokrotnie przebudowywana. Jej aktualny kształt pochodzi z XVII wieku. Twierdza pełniła także rolę latarni morskiej i tak była nazywana.

Więcej…

 

Dwór Artusa w GdańskuDwór Artusa w Gdańsku - Dwory Artusa dawnymi "klubami biznesmena".

Dwory Artusa powstawały w wielu miastach hanzeatyckich (w tym w Elblągu, Toruniu, Braniewie) jako miejsca spotkań kupców będących przedstawicielami bogatego mieszczaństwa. Dwór Artusa to rodzaj dzisiejszego „klubu biznesmena”. Było to miejsce, gdzie zbierała się „śmietanka” patrycjatu miejskiego. Także ośrodek spotkań i życia towarzyskiego.
Poszczególne grupy kupieckie tzw. „bractwa” miały w Dworze z góry wyznaczone do spotkań swoje miejsca „ławy”. Wzorem zachowań towarzyskich był kodeks zasad rycerskich wywodzących się od czasów legendarnego Króla Artura.

Więcej…

 

Wydarzenia Grudniowe i Pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

Pomnik Poległych Stoczniowców w GdańskuWydarzenia Grudniowe rozegrały się na Wybrzeżu w 1970 roku ale ich reminiscencje miały oddźwięk ogólnopolski. Ich skutek był bardzo tragiczny. Pochłonął życie tylko w Gdańsku i w Gdyni 27 osób. Łącznie oficjalnie zginęło 45 osób, chociaż rzeczywista ilość ofiar była znacznie większa. Walkę pod hasłem „wolności i chleba” ówczesne władze uznały za kontrrewolucję i krwawo stłumiły, wysyłając naprzeciw protestującym robotnikom oddziały Milicji i wojska.

Skutkiem protestów robotniczych na wybrzeżu była zmiana ekipy rządzącej. Wymuszono cofnięcie podwyżek. Pamięć jednak o Grudniu wśród robotników nie zginęła. Przypomniano sobie o nim dziesięć lat później 14 sierpnia 1980r. Wśród postulatów znalazł się następujący: wznieść Pomnik Ofiarom Grudnia.
Pierwszy postawili stoczniowcy jeszcze w trakcie trwania strajku; 17 sierpnia przy stoczniowej bramie.

 

Więcej…

 

Śladami Wybitnych Gdańszczan - Heweliusz

Jan Heweliusz należy niewątpliwie do najwybitniejszych mieszkańców grodu nad Motławą.

Rok 2011 ustanowiony został Rokiem Jana Heweliusza w Gdańsku. Wiele osób, które wybiorą się w tym roku do naszego miasta niewątpliwie spotka się w związku z tym z imprezami poświęconymi jego osobie. Planuje się zorganizować 400 wydarzeń i imprez nawiązujących do życia i działalności Jana Heweliusza. Dlatego chciałbym przybliżyć Państwu tematykę związaną z tym wielkim astronomem, podając jego życiorys.

Ciekawe  są już daty jego urodzin i śmierci. Jan Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611roku i zmarł  dokładnie siedemdziesiąt sześć lat później 28 stycznie 1687.

Więcej…

 

Kormorany z Mierzei Wiślanej

Na wschód od Gdańska w kierunku granicy z obwodem Kaliningradzkim (Królewieckim),rozciąga się piaszczysty wał zwany Mierzeją Wiślaną. W większości pokryty  jest borem sosnowym. Kilka  wsi, jakie się tam znajdują, to dawne osady rybackie, pełniące obecnie funkcję rekreacyjno-letniskową. Niedaleko jednej z nich  w okolicach Kątów Rybackich, założyły swoją kolonię kormorany. Teren, na którym przebywają te ptaki od 1957 roku stanowi rezerwat i jest częścią Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”.

Razem z kormoranami gniazduje tam także czapla siwa. Kolonia ta jest największą w Polsce i jedną z większych w Europie. Obecnie doliczyć się można ok. 11 tys. gniazd. Siedliska te są łatwe do  zlokalizowania, gdy wybierzemy się na spacer po okolicznych terenach leśnych w pobliżu Kątów Rybackich. Natychmiast zobaczymy ogromne ilości szybujących w powietrzu ptaków oraz poczujemy intensywny rybi zapach. Ryby bowiem stanowią  podstawowy pokarm kormoranów. Dlatego drzewa na których znajdują się ich gniazda niemal w całości pozbawione są liści i przybrały kolor białoszary od wszechogarniających teren koloni ptasich ekskrementów.

Więcej…

 

Gdańsk Bursztynem Słynący

Bursztyn, popularnie zwany „złotem Bałtyku”, posiada wiele nazw np. jantar, amber, Jego łacińska nazwa to succinum a grecka elektron. Geologiczna nazwa to sukcynit. Powstał z  żywicy drzew iglastych a jego wiek datuje się na ok. 90 – 140 mln lat. Nasz bałtycki liczy sobie ok. 40 mln.

Polska nazwa wywodzi się od niemieckiego wyrazu „Bernstein” to znaczy „palący kamień”.

Wzmianki o bursztynie spotykamy już w czasach starożytnych. Karawany kupców greckich i rzymskich wędrowały po ten drogocenny surowiec już przed dwoma tysiącami lat. Powstał nawet tak zwany „szlak bursztynowy”, ciągnący się z południa Europy po wybrzeże Bałtyku w okolicach Gdańska i Królewca.

Bursztynowi przypisywano wielorakie znaczenia: od magicznych poprzez ozdobne, dekoracyjne do leczniczych. Zawsze należał do towarów ekskluzywnych, bardzo drogich, na których kupno pozwolić sobie mogli w zasadzie osoby zamożne, wywodzące się z bogatszych sfer społecznych.

W Gdańsku obróbka bursztynu znana już była od najdawniejszych czasów. Pierwsze gdańskie warsztaty, gdzie dokonywano obróbki bursztynu datuje się na X, XI wiek.

Więcej…

 

Gdańsk W "Pigułce"- Jego Historia I Zabytki.

Historia Gdańska rozpoczyna się wraz z przybyciem do grodu nad Motławą św. Wojciecha, w trakcie jego misji chrystianizacyjnej do Prus.

Początkowo Gdańsk składał się z trzech zasadniczych elementów urbanistycznych: grodu książęcego, portu i miasta. W owym czasie stanowił stolicę Książąt Wschodniopomorskich.

Po 1308 r. Gdańsk znalazł się pod rządami Krzyżaków. W tym czasie przybywa do miasta wielu kolonistów, szczególnie z Niemiec.

W 1343 Gdańsk otrzymuje prawo miejskie chełmińskie a od 1361 roku należy do związku miast kupieckich zwanym Hanzą.

Więcej…

 

Przewodnik po Gdańsku

Marian Fifielski