Fotoeskapada.pl

Śladami Wybitnych Gdańszczan - Heweliusz

Jan Heweliusz należy niewątpliwie do najwybitniejszych mieszkańców grodu nad Motławą.

Rok 2011 ustanowiony został Rokiem Jana Heweliusza w Gdańsku. Wiele osób, które wybiorą się w tym roku do naszego miasta niewątpliwie spotka się w związku z tym z imprezami poświęconymi jego osobie. Planuje się zorganizować 400 wydarzeń i imprez nawiązujących do życia i działalności Jana Heweliusza. Dlatego chciałbym przybliżyć Państwu tematykę związaną z tym wielkim astronomem, podając jego życiorys.

Ciekawe są już daty jego urodzin i śmierci. Jan Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611roku i zmarł dokładnie siedemdziesiąt sześć lat później 28 stycznie 1687.

Nasz bohater wywodził się z bogatej rodziny kupieckiej. Jego przodkowie przybyli do Gdańska z okolic Hamburga już w połowie czternastego wieku. Przodkowie Heweliusza początkowo zajmowali się uprawą roli zamieszkując okolice Gdańska. W pierwszej połowie XVI w. rodzina przenosi się do miasta zajmując się handlem suknem. Ponadto rodzina Heweliuszów zajęła się także ważeniem piwa. Ojciec Jana Abraham, był już znanym kupcem gdańskim, zasiadającym także we władzach miasta. Posiadał on dziesięcioro dzieci a jednym z nich był nasz bohater Jan. Bogaci rodzice zapewnili mu wszechstronne wykształcenie. Najpierw pobierał nauki w Gdańskim Gimnazjum a następnie udał się na dalsze studia do Lejdy w północnej Holandii. Poza astronomią Heweliusz studiował prawo i ekonomię. Dużo też podróżował spotykając się z wieloma współczesnymi mu uczonymi. Po studiach powrócił do rodzinnego Gdańska aby zająć się prowadzeniem rodzinnych interesów. Nie zrezygnował jednak z badań astronomicznych. Zbudował własne obserwatorium i osobiście je wyposażył w instrumenty astronomiczne.

Wyniki swoich prac przedstawił w dziełach z których najbardziej znane są; „Selenogrphia” i „Machinae Coelestis pars prior”. Opisał w nich wiele komet i gwiazd oraz wykonał mapy księżyca i nieba.

Heweliusz zaprzyjaźniony był z wieloma możnymi ówczesnych czasów. Gościł w progach swego domu królów polskich; Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego. Był członkiem zagranicznych towarzystw naukowych.

Po śmierci pochowany został w kościele św. Katarzyny, gdzie do tej pory znajduje się poświęcone Heweliuszowi epitafium.

Marian Fifielski - przewodnik po Gdańsku