Fotoeskapada.pl

Dwór Artusa w Gdańsku - Dwory Artusa dawnymi "klubami biznesmena".
Dwory Artusa powstawały w wielu miastach hanzeatyckich (w tym w Elblągu, Toruniu, Braniewie) jako miejsca spotkań kupców będących przedstawicielami bogatego mieszczaństwa. Dwór Artusa to rodzaj dzisiejszego „klubu biznesmena”. Było to miejsce, gdzie zbierała się „śmietanka” patrycjatu miejskiego. Także ośrodek spotkań i życia towarzyskiego.

Poszczególne grupy kupieckie tzw. „bractwa” miały w Dworze z góry wyznaczone do spotkań swoje miejsca „ławy”. Wzorem zachowań towarzyskich był kodeks zasad rycerskich wywodzących się od czasów legendarnego Króla Artura.

W Gdańsku pierwotną budowlą zwaną Dworem Artusa była siedziba zbudowana w 1350 roku dla Bractwa św. Jerzego. Była to prosta, drewniana budowla, która uległa kilkakrotnemu spaleniu. Każdorazowo odbudowywana, swój aktualny kształt otrzymała w 1981 roku. W późniejszym czasie otrzymała manierystyczną fasadę, zaprojektowaną przez Abrahama van der Block.
Główne wejście prowadzi przez portal w którym widoczne są medaliony z podobiznami Króla III Wazy i Władysława IV. Na konsolach między oknami zamieszczone są postaci Scypiona Afrykańskiego, Temistoklesa, Judy Machabeusza i Kamillusa. W niszach attyki widoczne są dwie alegoryczne figury: sprawiedliwość i siła. Szczyt budowli wieńczy posąg fortuny; bogini bogactwa.

Gdański Dwór Artusa nie ominęła pożoga ostatniej wojny. Szczególnie jego wnętrze uległo ogromnemu zniszczeniu. Prace nad rekonstrukcją trwały do połowy lat dziewięćdziesiątych. Obecnie możemy podziwiać wyposażenie jego wnętrz, które w większości pochodzą z przełomu XVI i XVII wieku. Do najciekawszych należą wielkie malowidła ścienne; w tym obraz Hansa Vredeman de Vries – Orfeusz wśród zwierząt, Polowanie Diany, Diana w kąpieli czy Sąd ostateczny Antoniego Moellera.

Poza obrazami podziwiać można rzeźby: św. Jakub Starszy, św. Krzysztof, św. Jarzy zabijający smoka czy zachowana deska z fragmentu obrazu Okręt Kościoła.

Na osobną uwagę zasługuje wielki piec – dzieło Georga Stelzenera z roku 1545 roku. Wśród ciekawych elementów właściwie niespotykanych w tego typu świeckich obiektach jest portret Marcina Lutra i Katarzyny Bora..

Dzisiaj podwoje Dworu Artusa stoją otworem dla wszystkich, którzy zamierzają odwiedzić Gdańsk.


Marian Fifielski - przewodnik po Gdańsku