Get Adobe Flash player
STRONA GŁÓWNA KORT

Klub Organizatorów Ruchu Turystycznego powstał w maju 2008 r. jako inicjatywa  środowiska  pasjonatów i miłośników Warszawy skupionego wokół - Elżbiety Zatorowskiej i Augustyna Dobieckiego -  osób, które wychowały kilka pokoleń przewodników warszawskich. W gronie tym są osoby reprezentujące wszystkie grupy demograficzne składające się na współczesne społeczeństwo stolicy. Przewodnicy i piloci mają wieloletnie doświadczenie w oprowadzaniu grup polskich i zagranicznych.

Klub Organizatorów Ruchu Turystycznego działa w strukturze organizacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, prestiżowej organizacji o przedwojennej tradycji, choć powołanej do życia w latach 60 – tych. Aktualnie działalność skupia się głównie na propagowaniu wiedzy o Warszawie np. podczas nieodpłatnych spacerów tematycznych. Nową inicjatywą są prelekcje w sąsiedztwie Zamku Królewskiego, w słynnym Pałacu pod Blachą – znane jako „Przewodnickie Salony Pod Blachą”

Misją Klubu jest prowokowanie do dyskusji nie tylko o historii miasta, ale również o teraźniejszości i realizowanych projektach, w których przedstawiciele Klubu współuczestniczą. W planach - popularyzowanie aktywnej turystyki miejskiej, zwłaszcza rowerowej.

Klub Organizatorów Ruchu Turystycznego współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m.in. ze Stołecznym Biurem Turystyki.