Fotoeskapada.pl

Podlaskie

Warto zobaczyć też...


Województwo graniczy z Białorusią i Litwą a jego stolicą jest Białystok. Różnorodność wyznaniowa sprawia, że napotkamy tu m.in. malownicze cerkwie.

Podlaskie to jednak przede wszystkim wymarzone miejsce dla osób spragnionych odpoczynku na łonie natury. Wpływ na to ma obecność czterech parków narodowych: Białowieskiego, Biebrzańskiego, Narwiańskiego i Wigierskiego.

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym w Polsce. Został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Jego symbolem stał się żubr. Zwierzęta te możemy podziwiać w rezerwacie pokazowym.

Biebrzański Park Narodowy jest z kolei największym w Polsce. Przepływająca przez niego rzeka Biebrza tworzy szerokie rozlewiska. Aby w pełni podziwiać bogactwo przyrody trzeba jednak skorzystać z drogi wodnej.

Atrakcji typowych dla miejscowości letniskowych można skosztować w Augustowie (jest wśród nich wyciąg dla narciarzy wodnych). Miasto przecina kanał augustowski, który stał się już zabytkowym obiektem hydrotechnicznym.

Galeria 1