Fotoeskapada.pl

Samuel Bogumił Linde - twórca słownika języka polskiego

Linde urodził się 24 kwietnia 1771. w Toruniu przy ul. Małe Garbary 2 z ojca Jana Jacobsena Lindt przybyłego do Torunia w 1749 ze Szwecji jako mistrz ślusarski, oraz matki Barbary Anny córki kamieniarza Jana A. Langehana który przybył do Torunia z niemieckiego Coburga około 1730.

Linde uczęszczał do Szkoły Nowomiejskiej w Toruniu a od roku 1783 do słynnego Gimnazjum Toruńskiego za czasów rektora Kries, prof. Germana, Sammenta, Henniga i innych. Otrzymuje stypendium z gimnazjum i rozpoczyna studia na Uniwersytecie Lipskim w roku 1789. Po śmierci lektora języka polskiego Stanisława Nałęcz-Moszczeńskiego, Linde uzyskał stanowisko lektora dnia 2.07.1791. Rozpoczyna się jego działalność z emigrantami politycznymi jak: T. Kościuszko, J. Potocki, H. Kołłątaj, Niemcewicz i inni.

Lata 1795-1847 były dla Lindego ważnym okresem głównie Wiedeńsko - Warszawskim, czyli 1795-1803 u boku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w charakterze bibliotekarza i współpracownika.

Lata 1804-1847 (Warszawa) to okres przeróżnych stanowisk i urzędów pracując dla zdobycia warunków swojej egzystencji i dobra publicznego. Obejmuje urząd rektora świeżo utworzonego przez Prusaków Liceum Warszawskiego ówczesnej uczelni w stolicy pozbawionej uniwersytetu. Po okresie pruskim nastąpiły trudne i ciężkie czasy "Paskiewicza".

Pierwsze wydanie SŁOWNIKA nastąpiło u progu 1814. Wielkość dzieła Lindego ma podwójny charakter. Jest objętościowo największym słownikiem języka polskiego. Liczy 6 tomów, ponad 4600 stron druku. W 6 tomach zgromadził Linde około 60.000 haseł z około 200.000 cytatami.

1807-1814 I wydanie W-wa, 1854-1860 II wydanie Lwów, 1951 III wydanie W-wa.

Linde zmarł w Warszawie 8 sierpnia 1847.

W dniu 10 maja 1959. umieszczono tablicę pamiątkową na domu urodzin przy ul. Małe Garbary 2. 20 grudnia 1976 odsłonięto pomnik przy Książnicy Miejskiej ul. Słowackiego. Inicjatorem fundacji pomnika było TOMITO.

Opracował Benon Frąckowski - przewodnik po Toruniu