Fotoeskapada.pl

Gdańsk

Historia Gdańska rozpoczyna się wraz z przybyciem do grodu nad Motławą św. Wojciecha, w trakcie jego misji chrystianizacyjnej do Prus. Początkowo Gdańsk składał się z trzech zasadniczych elementów urbanistycznych: grodu książęcego, portu i miasta. W owym czasie stanowił stolicę Książąt Wschodniopomorskich. Po 1308 r. Gdańsk znalazł się pod rządami Krzyżaków. W tym czasie przybywa do miasta wielu kolonistów, szczególnie z Niemiec. W 1343 Gdańsk otrzymuje prawo miejskie chełmińskie a od 1361 roku należy do związku miast kupieckich zwanym Hanzą. Miasto skonfliktowane z Zakonem przystępuje do stowarzyszenia, które stawia sobie za cel usunięcie z miasta Krzyżaków; do Związku Pruskiego. Po pokonaniu Krzyżaków przez Polskę w wojnie trzynastoletniej, Gdańsk zostaje inkorporowany, czyli włączony do Korony. Koronę tą (Jagiellonów), widzimy do dzisiaj w herbie miasta. Więcej o Gdańsku i jego historii pisze na stronach Fotoeskapady.pl gdański przewodnik - Marian Fifielski.

Galeria 1

Galeria 2

Muzea Muzea w Gdańsku:

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1). Pofranciszkański klasztor stał się miejscem, w którym eksponowana jest średniowieczna plastyka pomorska (dzieła o tematyce sakralnej) prace złotników gdańskich (naczynia liturgiczne), ceramika (fajanse z Europy i Dalekiego Wschodu), płótna malarzy gdańskich (od XV do połowy XX wieku) oraz malarstwo niderlandzkie (pejzaże, mariny, sceny rodzajowe i biblijne). Najcenniejszą pamiątką znajdującą się w oddziale jest tryptyk z Sądem Ostatecznym Hansa Memlinga.

Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki (ul. Cystersów 19) - prezentowana tu wystawa stwarza mozliwość zapoznania się z kulturą ludową Pomorza Gdańskiego.

Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów w Oliwie (ul. Cystersów 18). Muzeum gromadzi dzieła najwybitniejszych polskich artystów XIX i XX wieku (malarstwo, rysunek, grafika, tkanina artystyczna, ceramika, rzeźba)

Gdańska Galeria Fotografii (ul. Grobla I 8/11) - posiada zbiory fotografii dawnej (głównie kresowej, gdańskiej i artystycznej). Od 2009 roku ukazuje najnowsze osiągnięcia fotografii polskiej i zagranicznej.